Ziekte en vakantie

Het nut van vakantie is wetenschappelijk bewezen: je herstelt (sneller) en komt tot rust.
Maar ook zieke werknemers hebben recht op vakantie. En ook op vakantie kan een medewerker ziek worden. Hoe ga je daarmee om? Dat is natuurlijk aan jou als werkgever. Zowel jij als je medewerker hebben rechten, maar ook plichten. Zijn jij en je medewerkers daar goed van op de hoogte en zijn de regels hiervoor opgenomen in het verzuimprotocol, dan creëer je snel een win-winsituatie wanneer ziekte en vakantie bij elkaar komen.

Om je te helpen zetten we hier de regels kort op een rij. Heb je geen verzuimprotocol, dan informeer je iedereen gemakkelijk door deze blog binnen je organisatie te verspreiden.

Je medewerker is al ziek vóór zijn vakantie

Een medewerker die ziek is, heeft ook recht op vakantie. In deze periode wordt hij (of zij) ontheven van arbeids- en re-integratieverplichtingen. In de vakantie is hij beter in staat zijn ziekte even los te laten, zijn gedachten te verzetten, tot rust te komen en te genieten. En een medewerker die zich kan en mag ontspannen, herstelt over het algemeen sneller.

Een zieke medewerker moet net als zijn niet-zieke collega’s gewoon vakantie aanvragen. Goedkeuring gaat dan echter in twee stappen.
Allereerst heeft hij goedkeuring nodig van de bedrijfsarts. Een bedrijfsarts laat iemand met een knieblessure natuurlijk niet naar een skigebied gaan, maar bijkomen op een tropisch strand dichtbij het hotel is dan weer geen probleem. Worden precies in deze vakantieperiode belangrijke stappen gezet volgens de wet Poortwachter, is het misschien nodig deze stappen te verschuiven.
De werknemer vraagt hiervoor toestemming aan jou als werkgever. Zo’n aanvraag kun je niet zomaar weigeren wanneer de bedrijfsarts hiervoor groen licht gegeven heeft. Waarmee je bovendien rekening moet houden, is dat wanneer zowel de cao als de arbeidsovereenkomst hier niets over meldt, er geen dagen mogen worden afgeschreven van het wettelijk aantal vakantiedagen. In dat geval mag je medewerker alleen bovenwettelijke vakantiedagen opnemen. De overige dagen blijven ziektedagen.

Je medewerker wordt ziek tijdens zijn vakantie

Wordt je medewerker ziek tijdens zijn vakantie? Let dan op dat je de wet Poortwachter blijft volgen, ook wanneer hij in het buitenland op vakantie is.

Om de juiste procedure te volgen:

meldt hij zich op zijn eerste ziektedag ziek volgens de regels en bij de juiste persoon, ongeacht waar de medewerker op vakantie is. Daarnaast is hij verplicht door te geven waar en hoe hij te bereiken is;

  • meldt hij zich binnen drie dagen bij een instantie of arts in zijn vakantieland. Deze geeft een medische verklaring af, in duidelijk Engels, voorzien van informatie over de aanvang, de aard en verwachte duur van de arbeidsongeschiktheid, aangevuld met de door hem of haar voorgeschreven behandeling. Bovendien bepaalt hij of de medewerker kan reizen;
  • duurt de ziekte langer dan de vakantie, dan heeft de medewerker bewijs nodig van de instantie of arts dat hij niet kan reizen (verklaring van niet-reisvaardigheid);
  • deze documenten verzamel en documenteer je volgens de wet Poortwachter;
  • is de werknemer thuis aangekomen, dan meldt hij zich op het gestelde tijdstip bij de bedrijfsarts. Verzuimt hij hierin, blijkt hij niet ziek te zijn of kan hij dat onvoldoende bewijzen, dan kan je een (loon)sanctie opleggen;
  • heeft de werknemer aan de verplichtingen voldaan, dan worden zijn vakantiedagen omgezet in ziektedagen.

Verzuimprotocol

Het is handig om bovenstaande zaken duidelijk vast te leggen in het verzuimprotocol, zodat iedereen op de hoogte is van zijn rechten en plichten. Hiermee voorkom je onnodige discussies en conflicten. Vakantie is immers een periode van rust.

Problemen met het opstellen van protocollen en huisregels

We merken vaak dat werkgevers moeite hebben om goede protocollen en huisregels op te stellen. Wat mag wel en wat mag niet?

Loop jij ook tegen deze problemen aan, neem dan nu vrijblijvend contact op met P&O Huys. Jouw werkgevers-leven kan zomaar een stuk gemakkelijker worden met de hulp van de juiste specialisten!