Wat is een loonbeslag en wat wordt er nu van mij verwacht?

Niets zo vervelend als een bezoekje van een deurwaarder. Niet alleen voor degene die het betreft, maar ook wanneer jij als werkgever daarmee geconfronteerd wordt. Voordat iemand een loonbeslag krijgt opgelegd, zijn daar al tal van acties aan vooraf gegaan, waaronder een aantal maanden uitstel van betaling, er zijn aanmaningen verstuurd en uiteindelijk heeft de deurwaarder gebeld en is ook op bezoek geweest. Op dat moment is duidelijk dat een medewerker schulden heeft gemaakt en niet meer kan voldoen aan zijn of haar financiële verplichtingen. Na een uitspraak van de rechter kan een beslaglegger middels een beschikking of dwangbevel beslag leggen op een deel of zelfs het gehele inkomen van deze persoon.

 

Verplichtingen werkgever

Wanneer een werknemer loonbeslag krijgt opgelegd, zijn er een aantal verplichtingen waaraan een werkgever medewerking moet verlenen:

  • Alle opgevraagde informatie moet aan de beslaglegger verstrekt worden.
  • Wanneer het beslag gelegd is, heeft de werkgever twee weken de tijd om de derdenbeslag verklaring in te vullen en op te sturen naar de beslaglegger.
  • Bij elke loonbetaling aan de werknemer, moet het deel dat boven de beslagvrije voet valt, direct overgemaakt worden aan de beslaglegger. Dit blijft zo totdat er door de beslaglegger een schriftelijke bevestiging is overlegd dat de betaling is voldaan.

 

Beslagvrije voet vaststellen

Iemand met een opgelegd loonbeslag heeft bijna altijd recht op een beslagvrije voet. Deze beslagvrije voet is bedoeld om aan de eerste levensbehoeften te kunnen voldoen. Sinds januari 2021 is deze beslagvrije voet aangepast, omdat gebleken is dat er voorheen te weinig overbleef om aan de eerste levensbehoeften te kunnen voldoen. Om dit in de toekomst te voorkomen is de Wet Vereenvoudiging Beslagvrije Voet in werking getreden.

Aan de werknemer wordt (door de beslaglegger) gevraagd eventueel aanvullende gegevens aan te leveren. Hierdoor kan de beslagvrije voet eventueel naar boven worden bijgesteld. De werkgever kan de medewerker hierin ondersteunen, zodat de medewerker niet nog verder in de problemen komt.

 

Beslag op onkostenvergoedingen

Onkostenvergoedingen, zoals reiskosten, vallen niet onder loon en kunnen dus ook niet onder het loonbeslag vallen, tenzij deze als fiscaal loon worden beschouwd. Een werkgever heeft zelf de keuze of hij onkostenvergoedingen uitbetaald. Dit hoeft niet overlegd te worden met de beslaglegger, zolang het geëiste bedrag maar iedere maand wordt overgemaakt.

 

Vakantiegeld

In de beslagvrije voet is exact uitgerekend wat een persoon maandelijks af moet staan aan de beslaglegger. Alles wat boven het bedrag van de eerste levensbehoeften valt, gaat rechtstreeks naar de beslaglegger. Dit betekent dat vakantiegeld en ook een eventuele dertiende maand moet worden overgemaakt aan de beslaglegger.

Er is wel een uitzondering op deze regel. Sommige mensen hebben een uitkering of een zodanig laag inkomen dat dit grenst aan bijstandsniveau. Er blijft dan geen ruimte over om de beslaglegger te kunnen betalen. In deze gevallen moet 5% van het maandloon worden afgestaan. Zit in dit bedrag ook vakantiegeld e.d. inbegrepen, dan hebben zij het recht om het vakantiegeld te houden.

 

Medewerker bijstaan

Bijna de helft van de werkgevers heeft wel eens te maken gehad met medewerkers met een loonbeslag. Wanneer de eerste signalen binnenkomen dat een medewerker financiële problemen heeft en er een loonbeslag aan zit te komen, ga dan het gesprek met hem of haar aan en bied hulp om betalingsregelingen te treffen met de schuldeiser(s) om te voorkomen dat er een daadwerkelijk loonbeslag komt. Blijkt een loonbeslag toch onvermijdelijk, kijk dan samen naar hoe de beslagvrije voet eruit komt te zien en wat hem of haar te wachten staat.

Iemand die een loonbeslag opgelegd krijgt, heeft in de meeste gevallen meer problemen met betalingsachterstanden. Verwijs de medewerker dan ook door naar de gemeente. De gemeente biedt namelijk naast schuldhulpverlening ook preventieve hulp aan, denk hierbij aan spreekuren over geldzaken en budgetcursussen om rond te kunnen komen met het loon wat overblijft na loonbeslag.

Daarnaast is het belangrijk om te blijven praten met de medewerker. Het is natuurlijk behoorlijk ingrijpend wanneer iemands persoonlijke financiële problemen geopenbaard worden. Blijf in gesprek en zorg dat hij of zij zich gehoord voelt en zich zodanig bij jou op zijn of haar gemak voelt dat hij of zij het gevoel heeft dat zijn of haar problemen met jou als werkgever bespreekbaar zijn.

Vaak ontwikkelen mensen door geldgebrek een vorm van tunnelvisie en verliezen daardoor de aandacht voor hun werk of andere belangrijke zaken. Ze leven van dag tot dag en kunnen niet vooruit kijken naar de toekomst, omdat er voor hun gevoel geen uitweg is. Door de medewerker goed te ondersteunen en je toegankelijk op te stellen, houdt de medewerker ook het contact met de zogenaamde ‘buitenwereld’.

Vind je het als werkgever lastig om goede ondersteuning te bieden of weet je niet hoe je het traject met het loonbeslag in goede banen moet leiden? Neem dan gerust contact op met de professionals van P&O Huys. Wij staan klaar voor jou als werkgever, met waardevol advies voor jou én je werknemer, zodat jij hierin ontzorgt wordt.