Verzuimbegeleiding: wat wordt er van u verwacht?

Schakel P&O Huys in bij ziekteverzuim

Wij van P&O Huys weten dat het zowel voor de werkgever als de werknemer van een organisatie erg vervelend is als de werknemer ziek wordt. Nog lastiger wordt het wanneer de werknemer langdurig ziek of zelfs arbeidsongeschikt wordt. Wist u dat u als werkgever bij wet verplicht bent om bepaalde verantwoordelijkheden op u te nemen als het gaat om verzuimbegeleiding? Door te kiezen voor de verzuimbegeleiding van P&O Huys wordt u tijdens het verzuimproces optimaal begeleid. Zo weet u zeker dat u voldoet aan de wet- en regelgeving!

Wet verbetering Poortwachter

In 2001 is in Nederland de ‘Wet verbetering Poortwachter’ in het leven geroepen. Door deze wet hebben zowel werkgevers als werknemers bij ziekte al vanaf de eerste week een aantal verplichtingen. Voor werkgevers zijn dit onder andere:

    • Het hebben en handhaven van een verzuimbeleid. Hierin legt u vast hoe u verzuim gaat voorkomen, hoe u het verzuim registreert, hoe het ziekmelding proces verloopt en wie de casemanager is bij de re-integratie.
    • Het ziekmelden van uw werknemer bij uw arbodienst. Dit moet al vanaf dag 1.

Na 6 weken ziekte komen er meer verplichtingen als het gaat om verzuimbegeleiding. Zo moeten werkgevers bijvoorbeeld twee jaar lang 70% van het loon aan de werknemer blijven betalen. De werkgever mag niet vragen wat er aan scheelt, maar wel wanneer de werknemer verwacht weer aan het werk te gaan.

Verzuimbegeleiding door P&O Huys

Het is als werkgever niet gemakkelijk om met al deze wetten en regels rekening te houden. Gelukkig helpt P&O Huys u graag met verzuimbegeleiding. Onze professionals brengen u inhoudelijk op de hoogte en begeleiden u en uw werknemers bij ziekteverzuim. Dit doen wij voor zowel grote als kleine organisaties met verschillende verzuimpercentages. Samen met u ontwikkelen wij een effectieve aanpak voor verzuimpreventie. Ook gaan we bij ziekteverzuim in gesprek met u en uw werknemer om zijn/haar inzetbaarheid snel en duurzaam te vergroten.

Bel P&O Huys

Wilt u weten wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan snel contact met ons op via het formulier op deze website. Liever telefonisch contact? Bel dan naar: 085-7820579 of stuur een mail naar: info@pnohuys.nl. Wij van P&O Huys helpen u graag op het gebied van verzuimbegeleiding!