Vergeet u de compensatie transitievergoeding niet?

Compensatieregeling transitievergoeding 

Zoals u mogelijk als werkgever weet kan u sinds 1 april 2020 de compensatie aanvragen van de transitievergoeding wanneer u een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaat of reeds heeft ontslagen vanaf 1 juli 2015.

Let wel: Deze aanvraag compensatie moeten uiterlijk 30 september aanstaande bij het UWV zijn ingediend. Het UWV beslist uw aanvraag binnen zes maanden of de werkgever deze compensatie ook daadwerkelijk krijgt.
Voor de goede orde maken wij u erop attent om deze gegevens goed te bewaren.

Wanneer is er recht op compensatie?

Om te beoordelen of recht bestaat op compensatie en wat de hoogte daarvan is, moet UWV in ieder geval het volgende kunnen vaststellen, zo staat in de gepubliceerde regeling:

  • Er was sprake van een arbeidsovereenkomst;
  • Duur van de arbeidsovereenkomst;
  • Werknemer is daadwerkelijk ziek uit dienst gegaan;
  • De transitievergoeding is betaald;
  • De berekening van de transitievergoeding is inzichtelijk en heeft plaatsgevonden;
  • Hoe hoog waren de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte.

Heeft u nog vragen c.q. opmerkingen over deze compensatieregeling of is iets niet duidelijk? Neem dan gerust contact op met P&O Huys via
info@pnohuys.nl  of bel naar 085-78 20 579