Thuiswerken en coronavaccinatie; de meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen gaan momenteel over thuiswerken en het coronavaccin. Wat kan een werkgever doen wanneer een medewerker zich niet wil laten vaccineren, maar toch corona krijgt en langdurig ziek blijft? Is een thuiswerkregeling genoeg of moet met elke werknemer een aparte thuiswerkovereenkomst afgesloten worden? Wij gaan antwoord geven op de rechten en plichten van de werkgever.

Een werknemer wil zich niet laten vaccineren, maar krijgt corona en blijft lang ziek. Wat nu?

Wanneer een werknemer ziek wordt, moet de werkgever tijdens de eerste periode het loon blijven doorbetalen, ongeacht de aard van de ziekte. Het is dan ook niet toegestaan om het loon stop te zetten wanneer blijkt dat een werknemer ziek is door corona. Dit geldt ook wanneer iemand er bewust voor heeft gekozen om geen vaccinatie te halen. Loon stopzetten mag alleen als ziekte een gevolg is van opzettelijk handelen door een werknemer. Dit komt echter bijna nooit voor. Zelfs bij werknemers die uitvallen vanwege een verslaving of door het uitoefenen van een gevaarlijke sport, beoordeelt de rechter dit als niet opzettelijk ziekteverzuim. Hier van uitgaande, gebeurt dit dus waarschijnlijk ook niet bij een coronabesmetting.

Hoe ga je om met werknemers die niet naar kantoor willen komen omdat zij zich niet onveilig voelen in de nabijheid van niet-gevaccineerde collega’s?

De werkgever bepaalt hoe en waar er gewerkt wordt. Hij bepaalt dus ook of de werknemer thuis of op kantoor moet werken. Maar wanneer een werknemer een goede reden heeft om thuis te werken, dient de werkgever dit serieus in overweging nemen. En als blijkt dat die reden gegrond is, moet de werkgever moeite doen om de werknemer hierin tegemoet te komen zodat hij ofwel thuis, ofwel veilig op kantoor kan werken.

Mag de werkgever een verzoek tot thuiswerken afwijzen?

Ja dat mag. Dit moet schriftelijk aan de werknemer bevestigd worden, met daarbij een uitleg waarom het verzoek wordt afgewezen. Daar hoeft geen zwaarwichtig bedrijfsbelang aan te hangen.

Is de werkgever verplicht om een thuiswerkvergoeding te betalen?

Werknemers hebben geen recht op een extra vergoeding voor thuiswerken, maar dit mag natuurlijk wel. Zo’n vergoeding kan gegeven worden voor het verbruik van: gas, water, licht en koffie of thee. Wanneer de werkgever hier aan tegemoet wil komen, is het verstandig hiervoor een aparte regeling op te stellen en deze toe te lichten aan alle werknemers.

Is het invoeren van een thuiswerkregeling voldoende? Of moet je met elke werknemer een thuiswerkovereenkomst sluiten?

Bij aanwezigheid van een personeelshandboek is het voldoende om daar een thuiswerkregeling aan toe te voegen. De thuiswerkregeling is dan een algemene regeling die voor elke werknemer kan gelden. Hierin worden de regels vastgelegd wanneer er thuisgewerkt mag worden en onder welke voorwaarden.

Een thuiswerkovereenkomst wordt opgesteld om individuele regels vast te leggen. In deze overeenkomst komt te staan op welke dagen de desbetreffende persoon mag thuiswerken en hoe er contact met de leidinggevende moet worden gehouden tijdens deze dagen. Deze overeenkomst moet door beide partijen worden ondertekend en beide partijen moeten deze afspraken nakomen. Het advies is om zowel een thuiswerkregeling als een thuiswerkovereenkomst op te stellen met werknemers die structureel gaan thuiswerken.

Mag de werkgever voorwaarden stellen aan thuiswerken? Kan een werkgever bijvoorbeeld eisen dat er geen kinderen thuis mogen zijn op de thuiswerkdagen?

Wanneer dit ten koste gaat van de arbeidsproductiviteit mag de werkgever het gesprek hierover aangaan met de werknemer en bekijken wat de mogelijkheden zijn. Een werkgever mag een werknemer niet verplichten om de kinderen naar de opvang te doen. Wel mag de werkgever de werknemer vragen om weer op kantoor te komen werken wanneer de verlaagde arbeidsproductiviteit blijft aanhouden.

Mag de werkgever stimuleren dat werknemers zich laten vaccineren?

Een werknemer kan en mag niet verplicht worden om een vaccinatie te halen. Je mag je werknemers alleen verzoeken om zich te laten vaccineren in verband met de veiligheid op de werkvloer. Hier hoeft een werknemer echter geen gehoor aan te geven. Het is niet verboden om dit te stimuleren, maar meer mag er niet gevraagd worden van een werknemer. Om vaccinatie te stimuleren en te faciliteren, is het wellicht verstandig om je werknemers toe te staan om het vaccin te halen tijdens werktijd.