Overheidswerkgever valt nu ook onder het civiele arbeidsrecht

Per 1 januari 2020 is de Wet Normalisering  Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking getreden.
Dat wil zeggen dat op ambtenaren nu het civiele arbeidsrecht van toepassing is (voorheen was het ambtenarenrecht van toepassing).

Een aantal belangrijke gevolgen:

 • De (eenzijdige) ambtelijke aanstelling is een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst geworden.
  Het is niet noodzakelijk dat daarvoor een nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst is aangegaan.
  De overgang vindt van rechtswege plaats.
 • Met nieuwe werknemers dient een schriftelijke arbeidsovereenkomst te worden aangegaan.
 • De proeftijd aanstelling bestaat niet meer. Nu is een proeftijd van maximaal 2 maanden mogelijk.
 • De publiekrechtelijke rechtspositieregelingen zijn vervangen door CAO’s. Deze zijn niet precies hetzelfde!
 • Bij ontslag dient vooraf toestemming te worden gevraagd aan de kantonrechter of het UWV om
  de arbeidsovereenkomst te beëindigen (voorheen vond deze toetsing achteraf plaats).
 • Het bestuursprocesrecht is ingeruild voor het civiele procesrecht.
 • Bij een geschil moeten werkgever en werknemer naar de burgerlijke rechter
  (de kantonrechter of in hoger beroep bij het Gerechtshof) in plaats van de bestuursrechter.

In de praktijk komt het voor dat de overgang naar het civiele recht onwennig is voor zowel werkgever als werknemer.
Voor beiden is het speelveld nog niet helemaal duidelijk of overzichtelijk.

Als u als overheidswerkgever vragen heeft over bijvoorbeeld beëindiging van de arbeidsovereenkomst
of juist het opstellen daarvan, neem dan gerust contact op met P&O Huys, info@pnohuys.nl of bel 085-7820579