HR-manager let op! Hoe vraag je om meer budget voor werving en selectie?

Lopen bij jullie op de werkvloer een aantal collega’s er uitgeblust bij? Is het te druk en wordt er structureel overgewerkt omdat het werk niet af komt? Dan wordt het tijd om het gesprek met de directie/verantwoordelijke aan te gaan. Door een tekort aan personeel en een te hoge werkdruk, loop je het risico dat er medewerkers uit gaan vallen. Om dit te voorkomen zal er meer budget op de financiële jaarbegroting beschikbaar gesteld moeten worden voor het aantrekken van nieuw talent. Maar hoe breng je dit over aan je directie/verantwoordelijke? hieronder leggen wij uit hoe je dit het beste aan kan pakken.

 

Bewijs het probleem: breng de totale werkdruk in beeld

Toon, onderbouwd met harde cijfers, aan dat de huidige werkdruk om meer menskracht vraagt. Breng het aantal uren dat de personeelsleden werken in beeld en check of alles wel uitgebalanceerd is. Zo zal snel duidelijk worden waar de organisatie moet bijsturen. Cijfers zeggen namelijk meer dan woorden.

 

Krijg inzicht in de totale impact op omzet

Maak duidelijk welke impact nieuwe medewerkers zullen of kunnen opbrengen. Naast cijfers is het ook belangrijk dat HR de meerwaarde ziet van nieuwe medewerkers en welk effect dat kan hebben op het huidige team. De onderbouwing van HR is daarin minstens zo belangrijk, dus betrek hen daarbij.

 

Toon de invloed op andere strategische organisatiedoelen aan

Laat zien hoe een groter team de gestelde doelstellingen dichterbij kunnen brengen. In het begin van het jaar zijn er doelstellingen gemaakt die jullie nu niet kunnen verwezenlijken. Laat zien dat met meer personeel deze doelstellingen wel haalbaar zijn. Denk hierbij aan de klanttevredenheid, uitbreiding klantenkring en betere service. Daarnaast kun je de productie en hogere efficiëntie in kaart brengen.

 

Kleine (taal)nuances zorgen voor grote verschillen

Door de gebruikte bewoordingen kan een statement geïnterpreteerd worden op een manier die niet gunstig is voor jullie. Denk daarom op voorhand goed na over de wijze van formuleren en baken alle mogelijke tegenwerpingen af.
Bijvoorbeeld: jullie concluderen dat een aantal medewerkers onvoldoende presteert. Benadruk dan dat je met een groter werving- en selectiebudget beter kunt screenen. Zo voorkom je dat jullie idee meteen van tafel geveegd wordt.

 

Communiceer recruitmentresultaten in reële bedragen

Werk samen met de budgetverantwoordelijke van de organisatie en probeer reële bedragen toe te kennen aan onder meer de kwaliteit en retentie van de kandidaten. Zo kun je na verloop van tijd aantonen hoeveel invloed nieuwe werknemers hadden op de bedrijfsomzet. En dan heb je meteen ook een goed argument voor een hoger wervingsbudget voor de toekomst.

 

Laat zien wat er gebeurt als de directie niets verandert

Laat niet alleen zien waar de kansen in de organisatie liggen, maar benadruk ook wat de risico’s zijn, dus wat er zou gebeuren als er géén extra budget vrijgemaakt wordt. Laat bijvoorbeeld percentages zien van verhoogde kosten als gevolg van een personeelstekort en verzuim door collega’s die thuis komen zitten met een burn-out.

 

Overtuig de directie op argumenten waar zij gevoelig voor is

Welke werkgever wil nu niet de beste zijn, of bekend staan om zijn goed werkgeverschap? Kom met argumenten waar de directie gevoelig voor is. je kunt bijvoorbeeld aantonen wat de investering gaat doen op bedrijfsniveau. Zodra de directie ziet dat hun positie verbeterd ten opzichte van de concurrentie, zullen ze sneller instemmen.

 

Hulp nodig bij je werving- en selectieproces?

Neem vrijblijvend contact op met P&O Huys om je situatie te bespreken en de problemen in kaart te brengen. Je kunt ons bereiken via 085-7820578 of info@pnohuys.nl