Hoe ondervang jij de pieken en dalen in je organisatie?

Door allerlei omstandigheden kan het zomaar gebeuren dat omzetgroei achter blijft op de begroting. Het is dan belangrijk om te onderzoeken waar dat aan ligt. Zijn dat invloeden van buitenaf of moeten er zaken verbeterd worden binnen de organisatie?

De vraag is dan of er voldoende geïnvesteerd is in de ontwikkeling van de organisatie en de mensen

Vindt er regelmatig een check plaats om te bepalen of de kennis van de medewerkers nog up-to-date is? Met andere woorden: moet er bijgeschoold worden? Dit kan op het gebied van inhoudelijke kennis zijn, maar kan ook te maken hebben met functiewijzigingen van medewerkers of doorstroming.

Als ondernemer wil je graag de touwtjes in eigen handen houden. Maar om te groeien is het van groot belang om verantwoordelijkheden aan anderen over te dragen, te delegeren en medewerkers het vertrouwen te schenken. Je bouwt tenslotte samen met je team aan de groei van je organisatie. Check dus ook regelmatig hoe snel medewerkers groeien in hun functie en of zij de bijbehorende verantwoordelijkheden aankunnen.

Frustratie vanwege pieken en dalen

Naast regelmatig checken of er voldoende kennis aanwezig is in de organisatie, is het ook belangrijk om te kijken hoe het met de werkdruk zit. Het ene moment kan je het werk haast niet meer aan en even later lijkt iedereen wel op zoek te zijn naar extra werk. Deze pieken en dalen zou je kunnen oplossen door alle bedrijfsprocessen in kaart te brengen.

Niet alleen de cijfers, maar zeker ook het grootste kapitaal, de mensen, zijn belangrijk. Waar ontstaan vertragingen? Is er voldoende flexibiliteit aangebracht? Zijn medewerkers goed voorbereid door hen bijvoorbeeld meer multifunctioneel te maken? Efficiency en effectiviteit gaan hierbij hand in hand. Creëer draagvlak door te overleggen met je teamleden. Betrek ze in het probleem en de vraagstelling en vraag ze mee te denken en te werken aan een constructieve oplossing.

Blijkt uiteindelijk dat inkrimpen van de organisatie onvermijdelijk is? ook dan is goede begeleiding en advies van groot belang. P&O Huys kan hier in alle gevallen in adviseren. Wij doorlopen het proces, bespreken de aandachtspunten en denken met je mee aan een goede oplossing.