Coronavirus-waar moet je op de werkvloer rekening mee houden?

Maatregelen op de werkvloer

Als thuiswerken voor (een deel van) uw organisatie niet mogelijk is, helpen onderstaande adviezen de werkplek veilig te houden. Voor bepaalde beroepen/sectoren (zoals de gezondheidszorg) gelden andere adviezen. Raadpleeg hiervoor uw branche-/beroepsvereniging en de websites van RIVM en Rijksoverheid. Het dragen van mondkapjes door werknemers die hierin niet getraind zijn, werkt niet beschermend.

 

Informeer werknemers over wat zij moeten doen op het gebied van hun persoonlijke hygiëne:

 • Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan.
 • Was regelmatig de handen met water en zeep en droog af met papieren handdoekjes (stel als werkgever middelen beschikbaar voor een goede handhygiëne, vraag aandacht voor de RIVM wasinstructie en zorg voor handalcohol met een terugvetter als er geen handenwasgelegenheid is).
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze na gebruik direct weg.
 • Herinner werknemers hieraan via mededelingen bij de ingang, lunchruimtes en toiletten.
 • Was servies en bestek met water en zeep, liefst op een hoge temperatuur in de vaatwasser.
 • Maak contactoppervlakken dagelijks meerdere keren schoon met reguliere schoonmaakmiddelen. Denk aan: handgrepen, leuningen, lichtknoppen, liftknoppen, balies, gereedschap, toetsenborden, computermuizen, telefoons, kranen, zeephouders, gootstenen, toiletten etc.
 • Zorg voor een goede ventilatie en onderhoud uw klimaatbeheersingssysteem.
 • Bevorder ‘social distancing’: verminder het aantal contacten en vergroot de afstand tussen werknemers (minimaal 1,5 meter).
 • Spreid waar mogelijk de werk- en pauzetijden en laat werknemers zoveel mogelijk verspreid over het pand werken.
 • Stimuleer het traplopen en stap met maximaal twee mensen in de lift.