Coronapiek in ziekteverzuim

Hoogste ziekteverzuim sinds 2003

Uit cijfers van het CBS is gebleken dat het ziekteverzuim onder werknemers in het eerste kwartaal van 2020 opgelopen is tot gemiddeld 5,2%. Sinds het eerste kwartaal van 2003 is dit het hoogste percentage. In vrijwel alle bedrijfstakken was een stijging van het ziekteverzuim te zien, maar in de gezondheidszorg en de industrie was het verzuim het hoogste met 6,7%. Echter is het aan de cijfers niet te zien wat de invloed van het coronavirus is op het ziekteverzuim.

Invloed van coronavirus op verzuimbeleid

De verzuimregels wijzigen in principe niet, maar de coronacrisis heeft zeker invloed op de manier van werken van organisaties. De werkgever betaalt meestal het loon van de zieke werknemer door. Dit doet hij ook als de werknemer lichte gezondheidsklachten heeft (zoals hoesten of verkoudheid).

Door deze coronacrisis kan het bij een langdurig zieke werknemer wel lastiger zijn om aan de re-integratieverplichtingen/-inspanningen te voldoen. Het UWV liet al eerder weten bij de beoordeling van het re-integratieverslag hier rekening mee te houden.

Maatwerk in privacyregels rondom ziekte

Wel blijven de privacyregels bij zieke werknemers ondanks de coronatijd gehandhaafd, maar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft aan dat de bestrijding van het coronavirus momenteel prioriteit heeft. Let wel: Een werkgever mag een werknemer niet vragen of hij het coronavirus heeft of de temperatuur van een werknemer opnemen (als dit tot gegevensverwerking leidt), maar de autoriteit meldt dat een werkgever wél van een werknemer kan verlangen dat hij zelf zijn gezondheid in de gaten houdt. De werknemer mag uiteraard zelf zijn temperatuur opnemen. Een werkgever mag vanwege deze uitzonderlijke situatie zijn/haar werknemer naar huis sturen als deze (lichte) verkoudheids- of griepverschijnselen vertoont. Wil een werkgever vanuit veiligheidsoverwegingen werknemers controleren, dan moet hij zich realiseren dat de Autoriteit Persoonsgegevens onder omstandigheden daarvoor een fikse boete kan opleggen.

Ondersteuning vanuit P&O Huys

Herkent u als werkgever ook deze situatie en wilt u weten hoe u ziekteverzuim binnen uw organisatie adequaat en constructief aanpakt? Wij zorgen ervoor dat u als werkgever grip krijgt en houdt op het verzuim om zo hoge verzuimkosten te voorkomen. Wij helpen en ondersteunen u graag met verzuimbegeleiding. Neem  hier contact met ons op of bel voor een vrijblijvend gesprek op 085 – 78 20 579.