Als de buitenwereld verandert, zullen organisaties ook intern moeten evalueren.

Soms is er bij een organisatie verandering nodig. Dat kan als gevolg van externe factoren zijn of vanuit de wens van de organisatie zelf.
Neem nu het hele Corona-gebeuren.
Het heeft op veel organisaties behoorlijk veel invloed.
Hoe ziet de toekomst er voor die organisaties uit?

De vragen als gevolg van externe factoren(zoals bijvoorbeeld omtrent de corona-maatregelen):

  • “Hebben we onze klanten optimaal kunnen bedienen in deze periode of niet? “
  • “Zijn onze medewerkers capabel en flexibel genoeg om deze situatie te handelen? Hoe kunnen wij hen helpen?”
  • “Processen en werkinstructies: moeten we zaken heroverwegen of anders inplannen?”
  • “Zijn er nieuwe ideeën ontstaan als gevolg van de situatie?”
  • “Dienen er arbeidsrechtelijk zaken opgepakt te worden of hebben we andere (HR)-vragen?”
  • ”Kunnen we als organisatie de nieuwe situatie aan of moeten we hulp zoeken?” Met andere woorden: hoe zit ons crisimanagement in       elkaar?

Maar ook interne factoren kunnen een rol spelen. Stel uzelf eens deze vragen:

  • “Past onze cultuur nog bij de klantvragen en -wensen?”
  • “Is onze communicatie naar de interne organisatie nog optimaal of dienen we dit op een andere manier aan te pakken?”
  • “Staan werkrelaties onder druk en hoe komt dat?”
  • “Zijn we voldoende op de hoogte van welke vragen of situaties bij onze medewerkers spelen?”

Het is belangrijk om regelmatig de organisatie eens goed onder de loep te nemen, ook als de zaken tot nu toe voorspoedig verlopen.
Want klantvraag en de werkomgeving vragen voortdurend om aanpassingen.
En als je te laat acteert, zullen de resultaten op een gegeven moment minder worden.

“Stilstand is achteruitgang” geldt voor elke organisatie; hoe je het ook wendt of keert.

Houd uw ideeën of gedachten ook eens tegen een externe partij aan. Zij kijken met een andere blik naar uw organisatie en dat kan heel verfrissend werken.

Wilt u vrijblijvend eens sparren, dan kan dat altijd met de partners van P&O Huys. U kunt ons vinden op www.pnohuys.nl of bel naar 085- 78 20 579. U bent van harte welkom!

Team P&O Huys